Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Liên kết ba trong phân tử axetilen có đặc điểm:

Quảng cáo

Đề bài

Liên kết ba \( - C \equiv C - \) trong phân tử axetilen có đặc điểm:

A. Một liên kết kém bền dễ đứt trong các phản ứng hoá học.

B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt trong phản ứng hoá học.

C. Hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hoá học.

D. Ba liên kết kém bền dễ dứt lần lượt trong các phan ứng hoá học.

Lời giải chi tiết

Liên kết \( - C \equiv C - \)  trong phân tử axetilen có hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng.

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài