Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Một hidrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

Quảng cáo

Đề bài

Một hidrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

A. metan.                                B. etilen.

C. axetilen.                              D. etan.

Lời giải chi tiết

Đèn xì axetilen được dùng để hàn cắt kim loại.

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài