Bài 5 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp theo thể tích.

Lời giải chi tiết

a) Metan không phản ứng với dung dịch brom, do đó chỉ có etilen phản ứng với dung dịch brom theo phương trình sau:

\(\) \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to BrC{H_2} - C{H_2}Br\)

b) Số mol đibrometan thu được là:

\(\begin{array}{l}{n_{BrC{H_2} - C{H_2}Br}} = \dfrac{{47}}{{188}} = 0,025mol\\Theo\,(1) \to {n_{C{H_2} = C{H_2}}} = {n_{BrC{H_2} - C{H_2}Br}}\\ \Rightarrow {n_{C{H_2} - C{H_2}}} = 0,025mol\end{array}\)

Phần trăm thể tích các khí là:

\(\begin{array}{l}\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{{V_{{C_2}{H_4}}}}}{{{V_{hh}}}}.100 = \dfrac{{0,025.22,4}}{{2,8}}.100 = 20\% \\ \Rightarrow \% {V_{C{H_4}}} = 100 - 20 = 80\% .\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài