Bài 2 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải chi tiết

Hiện tượng: dung dịch brom màu vàng nâu chuyển dần dần nhạt màu và trở nên không màu đến khí etilen dư.

Phương trình hóa học: \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to BrC{H_2} - C{H_2}Br\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải