Bài 2 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Quảng cáo

Đề bài

Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải chi tiết

Hiện tượng: dung dịch brom màu vàng nâu chuyển dần dần nhạt màu và trở nên không màu đến khí etilen dư.

Phương trình hóa học: \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to BrC{H_2} - C{H_2}Br\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài