Bài 1 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Phản ứng của etilen đặc trưng cho liên kết đôi là

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng của etilen đặc trưng cho liên kết đôi là

A. phản ứng cháy.                              

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng thế.                                

D. phản ứng trùng hợp.

Lời giải chi tiết

Phản ứng của ettilen đặc trưng cho liên kết đôi là phản ứng cộng.

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài