Bài 3 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn những câu đúng trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

a) Metan làm mất màu dung dịch brom.

b) Etilen tham gia phản ứng thế với clo tương tự metan.

c) Metan và etilen đều có phản ứng cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước.

d) Etilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

e) Metan và etilen đều có phản ứng trùng hợp.

Lời giải chi tiết

Các câu đúng là:

c) Metan và etilen đều có phản ứng cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước.

d) Etilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài