Bài 5 trang 177 SGK Hóa học 11

Dùng hai ống nghiệm

Quảng cáo

Đề bài

Dùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một trong hai chất lỏng sau: etylbromua (1); brombenzen (2).
Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống 2 không có hiện tượng gì. Nhận xét và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên kết C-Br trong etylbromua kém bền hơn trong liên kết  C-Br gắn trực tiếp vào vòng benzen.

Do vậy ở etylbromua có phản ứng tạo ra AgBr↓vàng còn brombezen thì không có phản ứng.

Lời giải chi tiết

Ống (1) có phản ứng:

CH3 – CH2Br  + H2O  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CH3- CH2OH + HBr

AgNO3 + HBr  →  AgBr↓vàng + HNO3

Ống (2) không có phản ứng

Nhận xét: Chứng tỏ liên kết C- Br trong brombenzen rất bền, liên kết C-Br trong etylbromua kém bền hơn.

Loigiaihay.com

 

 

 

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close