Bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X...

Quảng cáo

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?

A. C4H4.                      B. C5H12.

C. C6H6.                      D. C2H2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất X là chất lỏng ở điều kiện thường => số C phải từ 4C trở lên

ta thấy tỉ lệ CO2 lớn hơn H2O => X phải có chứa từ 2 liên kết pi trở lên

Thấy chỉ có C6Hlà thỏa mãn

Lời giải chi tiết

Chất X là chất lỏng ở điều kiện thường => số C phải từ 5C trở lên

Khi đốt cháy X thu được CO2 và H2O có số mol theo tỷ lệ 2:1

\( \to\) X có số C bằng số H

Thấy chỉ có C6Hlà thỏa mãn

Đáp án C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài