Bài 5 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp \(E = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {5 < x} \right.} \right\}\). Hãy viết lại tập hợp E dưới dạng liệt kê.

Lời giải chi tiết

\(E = \{6; 7; 8; 9; 10; …\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close