Bài 8 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp :

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp : \(A = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}\) và \(B = \left\{ {2;3;7;9} \right\}\).

Vẽ sơ đồ Ven biểu thị mối quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close