Bài 9 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho sơ đồ như hình 10, hãy viết các tập hợp A, B, M.

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ như hình 10, hãy viết các tập hợp A, B, M.

Lời giải chi tiết

\(A = \{1; 3; 5\}\), \(B = \{2, 4, 6\}\);

\(M = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close