Bài 7 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho sơ đồ như hình 9.

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ như hình 9.

 

Nhìn vào hình 9, hãy viết tập hợp A và B. Dùng kí hiệu \( \subset \) để chỉ mối quan hệ giữa hai tập hợp A và B.

Lời giải chi tiết

\(A = \{2; 3; 4; 5; 6\}\); \(B = \{3; 5; 6\}\)

\(\Rightarrow B \,⸦\, A\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close