Bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Quảng cáo

Đề bài

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan ;              B. but-1-en ;

C.cacbon đioxit ;    D. metylpropan.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(C{H_2} = CH - C{H_2} - C{H_3} + B{r_2} \to C{H_2}B{\rm{r}} - CHB{\rm{r}} - C{H_2} - C{H_3}\)

\(Br_2\): dung dịch màu nâu đỏ

\(C{H_2}B{\rm{r}} - CHB{\rm{r}} - C{H_2} - C{H_3}\): dung dịch không màu.

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close