Bài 5 trang 100 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 5 trang 100 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau:

LG a

\({d_1}:\,2x - 5y + 6 = 0\) và \({d_2}:\, - x + y - 3 = 0\);

Lời giải chi tiết:

Cắt nhau.

LG b

\({d_1}:\, - 3x + 2y - 7 = 0\) và \({d_2}:6x - 4y - 7 = 0\);

Lời giải chi tiết:

Song song.

LG c

\({d_1}:\,\sqrt 2 x + y - 3 = 0\) và \({d_2}:2x + \sqrt 2 y - 3\sqrt 2  = 0\);

Lời giải chi tiết:

Trùng nhau.

LG d

 \({d_1}:\,(m - 1)x + my + 1 = 0\) và \({d_2}:\,2x + y - 4 = 0\).

Lời giải chi tiết:

Nếu \(m \ne  - 1\) thì \(d_1\) cắt \(d_2\), nếu \(m=-1\) thì \(d_1// d_2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close