Bài 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1

Các câu sau đúng hay sai ?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Các câu sau đúng hay sai ?

LG a.

Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Đúng, vì hình thang có hai đáy song song lại có thêm hai cạnh đáy bằng nhau nên là hình bình hành.

LG b.

Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Đúng, vì khi đó ta được tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

LG c.

Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Sai. Ví dụ tứ giác ABCD ở dưới có \(AB = CD\) nhưng không phải hình bình hành.

LG d.

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Sai, vì hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau nhưng nó không phải là hình bình hành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close