Bài 41 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp mặt phẳng cho bởi các phương trình sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp mặt phẳng cho bởi các phương trình sau :

LG a

\(x-y+2z-4=0\) và \(10x-10y+20z-40=0\)

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng trùng nhau.

LG b

\(3x-2y-3z+5=0\) và \(9x-6y-9z-5=0\)

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng song song.

LG c

\(x+y+z-1=0\) và \(2x+2y-2z+3=0\)

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng cắt nhau.

LG d

\(x-2y+z+3=0\) và \(2x-y+4z-2=0\)

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng cắt nhau.

LG e

\(x+2y-z+5=0\) và \(2x+3y-7z-4=0\)

Lời giải chi tiết:

Hai mặt phẳng cắt nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close