Bài 4 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Có các bình đựng khí riêng biệt:

Quảng cáo

Đề bài

Có các bình đựng khí riêng biệt: \(C{O_2},C{l_2},CO,{H_2}.\)

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hoá học.

Lời giải chi tiết

 

CO2

Cl2

CO

H2

Quì tím

Hồng

Lúc đầu hồng, sau đó mất màu

Tím

Tím

Đốt

x

x

Ngọn lửa màu xanh

Ngọn lửa sáng và có các giọt nước ngưng tụ

 Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2CO + {O_2} \to 2C{O_2}({t^0})\\2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O({t^0})\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài