Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11

Từ axetilen, viết phương trình hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(1)    C2H2 \(\overset{+H_{2} ,Ni}{\rightarrow}\) C2H6  \(\overset{Br_{2}/t^{\circ}}{\rightarrow}\) C2H5Br

(2)    C2H2  → C2H4  \(\overset{+Br_{2}}{\rightarrow}\)CH2Br- CH2Br

(3)    C2H2 \(\overset{+HCl/HgCl_{2}}{\rightarrow}\) C2H3Cl

(4)    C2H2 \(\overset{+HBr}{\rightarrow}\) CH2=CHBr  \(\overset{+HBr}{\rightarrow}\)  CH3CHBr2

Lời giải chi tiết

(1) điều chế etyl bromua

CH≡CH + H\(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\) C2H6

CH3-CH3 + Br2  \(\xrightarrow{{anh\,sang}}\) CH3-CH2-Br + HBr

(2) điều chế 1,2-đibrometan

CH≡CH + H2 \(\xrightarrow{{Pb/PbC{O_3},,{t^0}}}\) CH2=CH2

CH2=CH2 + Br2 → CH3Br – CH3Br

(3) điều chế vinyl clorua

CH≡CH + HCl  \(\xrightarrow{{HgC{l_2},150 - {{200}^0}C}}\) CH2=CH-Cl

(4) điều chế 1,1 –đibrometan

CH≡CH + HBr  \(\xrightarrow{{{t^0},xt}}\) CH2=CHBr

CH2=CHBr + HBr \(\xrightarrow{{{t^0},xt}}\) CH3CHBr2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close