Bài 4 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học tổng quát...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ giữa số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm của mỗi loại hiđrocacbon.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH đốt cháy của:

- Ankan có công thức chung: CnH2n+2

- Anken có công thức chung: CnH2n

- Ankin có công thức chung: CnH2n-2

- Akylbenzen có công thức chung: CnH2n-6

Lời giải chi tiết

1. CnH2n+2 +\(\dfrac{3n+1}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) nCO2 + (n+1)H2O có

\(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \dfrac{n}{{n + 1}} < 1 \to {n_{C{O_2}}} < {n_{{H_2}O}}\)

2. CnH2n + \(\dfrac{3n}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  nCO2 + nH2O có 

\(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \dfrac{n}{n} = 1 \to {n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}\)

3. CnH2n-2 + \(\dfrac{3n-1}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  nCO2 + (n-1)H2O có 

\(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \dfrac{n}{{n - 1}} > 1 \to {n_{C{O_2}}} > {n_{{H_2}O}}\)

4. CnH2n-6 + \(\dfrac{3n-3}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  nCO2 + (n-3)H2O có 

\(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \dfrac{n}{{n - 3}} > 1 \to {n_{C{O_2}}} > {n_{{H_2}O}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài