Bài 4 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp B các ngày trong tuần và cho biết tập hợp B có bao nhiêu phần tử.

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết tập hợp B các ngày trong tuần và cho biết tập hợp B có bao nhiêu phần tử.

b) Viết tập hợp C các tháng dương lịch có 30 ngày.

Lời giải chi tiết

a) \(B = \left\{\text{thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật}\right\}\)

Tập hợp B có 7 phần tử

c) \(C =\left\{ \text{tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một}\right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close