Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)289 - 437  \cr  & b)33 - \left( { - 856} \right)  \cr  & c) - 327 - \left( { - 2015} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)289 - 437 =  - 148  \cr  & b)33 - \left( { - 856} \right) = 889  \cr  & c) - 327 - \left( { - 2015} \right) = 1688 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close