Bài 4 trang 116 SGK Hóa học 11

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu

Quảng cáo

Đề bài

Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế .

B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài