Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

LG a

Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng

 

(A) \( \displaystyle \sin \alpha  = {b \over c}\)                   (B) \( \displaystyle {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = {b \over c}\) 

(C) \( \displaystyle tg \alpha  = {a \over c}\)                      (D) \( \displaystyle {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = {a \over c}\)

Phương pháp giải:

+) Dựa vào các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài.

\(\sin \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, huyền}\) và \(\cos \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, huyền}.\)

\(\tan \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, kề}\) và \(\cot \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, đối}.\) 

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức lượng giác ta có:

\(\sin \alpha  = \dfrac{a}{b};\;\;\cos\alpha  = \dfrac{c}{b};\;\tan\alpha  = \dfrac{a}{c};\;\;\cot\alpha  = \dfrac{c}{a}.\)

Vậy C đúng.

Chọn C. 

LG b

Trong hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng?

 

(A) \( \displaystyle \sin^2 α + cos^2 α = 1\);

(B) \( \displaystyle \sin α = cos β\);

(C) \( \displaystyle \cos β = sin(90°- α)\);

(D) \( \displaystyle tg \alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }}\) 

Phương pháp giải:

+) Dựa vào các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài.

\(\sin \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, huyền}\) và \(\cos \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, huyền}.\)

\(\tan \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, kề}\) và \(\cot \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, đối}.\) 

Lời giải chi tiết:

 Chọn C sai vì: \(\cosβ = \sin(90°-β)\)  nên \(cos β = sin(90°- α)\) là sai, điều này chỉ đúng khi \( β = α=45^o.\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close