Giải bài 3 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 3.2 trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000 – 2005.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 3.2 trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000 – 2005.

- Hãy so sánh và phân tích cơ cấu dân số ở hai nhóm nước trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- So sánh và phân tích cơ cấu dân số ở hai nhóm nước trên:

Trong giai đoạn 2000 - 2005, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự khác biệt rõ rệt:

+ Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi (dưới độ tuổi lao động): ở các nước đang phát triển lớn chiếm 32%, trong khi đó nhóm nước phát triển chỉ chiếm 17%. 

+ Nhóm tuổi từ 15 – 64 tuổi (trong độ tuổi lao động): cả 2 nhóm nước đều cao, tuy nhiên nhóm nước đang phát triển thấp hơn một chút. Nhưng nguồn lao động bổ sung của nhóm nước đang phát triển cao hơn, nên xu thế trong tương lai số người trong độ tuổi lao động của nhóm nước đang phát triển sẽ tăng lên nhanh chóng.

+ Nhóm tuổi trên 65 tuổi (trên độ tuổi lao động) ở nhóm nước đang phát triển lại thấp hơn chỉ 5% trong khi nhóm nước phát triển là 15%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài