Quảng cáo
 • Bài 1 trang 61 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 1 trang 61 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 12.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân và quá trình phát triển dân số của Ôxtrâylia.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 61 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 2 trang 61 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 12.3 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế” của Ôxtrâylia (năm 1985, 1995, 2004).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 61 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 3 trang 61 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung của bài Ôxtrâylia trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy thu thập các tư liệu, tài liệu, số liệu từ SGK, báo chí, sách,... tập hợp lại theo các bước và cấu trúc sau:

  Xem lời giải