Quảng cáo
 • Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 1 trang 11 tập bản đồ Địa lí 11, Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trong các câu sau khi nói về cơ hội của toàn cầu hóa mang lại đối với các nước đang phát triển.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Địa lí 11, Điền chữ Đ (đúng), S (sai) vào ô trống trong các câu sau, khi nói về thách thức của quá trình toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là: a) Hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi nhưng không phải không có điều kiện.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo