Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Khi đốt cháy khí axetilen ( là thành phần chính của khí đất đèn dùng để hàn cắt kim loại) với oxi (có trong không khí) người ta thu được khí  và hơi.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ phân tử giữa các chất tham gia và sản phẩm.

Lời giải chi tiết

a) PTHH: \(2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\)

b) Số phân tử C2H2: Số phân tử O2 là 2: 5 (tỉ lệ các chất tham gia)

Số phân tử CO2: Số phân tử H2O là 4: 2 = 2: 1 (tỉ lệ các chất trong sản phẩm)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close