Bài 2 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Khi nung đá vôi (có thành phần chính là canxi cacbonat) xảy ra phản ứng hóa học:

Canxi cacbonat → canxi oxit (CaO) + cacbon đioxit (CO2).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng trên.

b) Nếu nung 140 kg đá vôi thì thu được 56 kg vôi sống (CaO) và 44 kg khí cacbonic (CO2), tính hàm lượng canxi cacbonat (CaCO3) có trong mẫu đá vôi trên.

Lời giải chi tiết

a) PTHH \(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2}\)

b) Bảo toàn khối lượng

\(\eqalign{  & {m_{CaC{O_3}}} = {m_{CaO}} + {m_{C{O_2}}}  \cr  &  \Rightarrow {m_{CaC{O_3}}} = 56 + 44 = 100\,\,(kg) \cr} \)

Hàm lượng canxi cacbonat trong mẫu đá vôi là:

\(\% CaC{O_3} = {{{m_{CaC{O_3}}}} \over {{m_{da\,\,voi}}}}.100\%  = 71,43\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close