Bài 1 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa kim loại magie và axit clohiđric tạo thành magie clorua và khí hiđro.

 

a) Trong phản ứng có bao nhiêu nguyên tử magie và bao nhiêu phân tử axit clohiđric tham gia?

b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử chất nào bị phá vỡ và hình thành những liên kết của phân tử chất mới nào?

Lời giải chi tiết

a) Trong phản ứng có 1 nguyên tử magie và 2 phân tử axit clohi đric tham gia.

b) Liên kết của nguyên tử hiđro với nguyên tử clo trong phân tử axit clohiđric bị phá vỡ.

Liên kết giữa 1 nguyên tử magie với 2 nguyên tử clo trong phân tử magie clorua và liên kết giữa 1 nguyên tử hiđro với 1 nguyên tử hiđro trong phân tử hiđro được hình thành

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close