Bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

 Các giá trị tương ứng của \(V\) và \(m\) được cho trong bảng sau:

\(V\)

1

2

3

4

5

\(m\)

7,8

15,6

23,4

31,2

39

 \( \dfrac{m}{V}\)

 

 

 

 

 

a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng \(m\) và \(V\) có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức: \(y = kx\) (với \(k\) là hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) 

\(V\)

1

2

3

4

5

\(m\)

7,8

15,6

23,4

31,2

39

 \( \dfrac{m}{V}\)

 7,8

 7,8

 7,8

 7,8

 7,8

b) Vì \( \dfrac{m}{V} = 7,8\) nên \(m= 7,8 V\).

Vậy hai đại lượng \(m\) và \(V\) tỉ lệ thuận với nhau (đại lượng \(m\) tỉ lệ thuận với đại lượng \(V\) theo hệ số tỉ lệ \(k=7,8\)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close