Giải bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8, Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức khai thác kinh tế và bảo vệ tài nguyên nước - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước khi đưa vào sông, không đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt xuống sông.

- Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện,...

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 8, Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất ở nước ta.

  • Giải bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết: - Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

Quảng cáo
close