Quảng cáo
 • Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào hình 2.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy tô màu vào bảng chú giải và lược đồ để phân biệt rõ các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Địa lí 8, Thống kê các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa theo bảng dưới đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 8

  Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và số liệu bảng 2.1 trong SGK, em hãy: - Xác định và ghi vào bảng dưới đây theo nội dung sau: - Nêu đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riat (kiểu nhiệt đới khô), Y-an-gun (kiểu nhiệt đới gió mùa) và ghi vào bảng dưới đây:

  Xem lời giải