Quảng cáo
 • Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày về vị trí Việt Nam theo trình tự sau: - Nằm ở châu lục nào. Ở phía nào của châu lục đó.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 26 tập bản đồ Địa lí 8, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng Để học tốt môn địa lí trên cơ sở sử dụng bản đồ, chúng ta cần học theo các bước sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo