Quảng cáo
 • Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 8

  Đọc lát cắt theo từng thành phần tự nhiên (lát cắt CD từ biên giới Việt – Trung qua Phangxi pang, Phu Pha Phong đến sông Chu).

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Địa lí 8, Đọc lát cắt các thể tổng hợp lãnh thổ theo tuyến (điền tiếp vào chỗ chấm). Đọc lát cắt từ trên xuống và xác lập mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên để nhận xét và khái quát hóa đặc điểm tự nhiên (một khu, một miền) theo các mục dưới đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo