Giải bài 1 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 8

Đọc lát cắt theo từng thành phần tự nhiên (lát cắt CD từ biên giới Việt – Trung qua Phangxi pang, Phu Pha Phong đến sông Chu).

Quảng cáo

Đề bài

Đọc lát cắt theo từng thành phần tự nhiên (lát cắt CD từ biên giới Việt – Trung qua Phangxi pang, Phu Pha Phong đến sông Chu).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng đọc, phân tích lát cắt địa lí.

Lời giải chi tiết

* Xác định (theo bản đồ ở góc đông bắc) hướng của lát cắt: hướng tây bắc – đông nam.

* Đọc lát cắt từ trái qua phải của từng thành phần:

- Các dạng địa hình chính: Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Phu Luông, núi Phu Pha Phong, cao nguyên Mộc Châu, thung lũng, sông Đà, sông Mã, sông Chu.

- Các loại đá:

+ Khu Hoàng Liên Sơn: đá granit, đá phún xuất, đá cát kết và đá vôi.

+ Khu Tây Bắc: đá cát kết và đá phiến.

+ Khu Hòa Bình – Thanh Hóa: đá cát kết, đá badan, đá phiến và đá trầm tích.

- Các loại đất chính:

+ Khu Hoàng Liên Sơn: đất feralit trên các đá khác và đất feralit có mùn trên núi cao, có một lượng nhỏ đất feralit trên đá vôi.

+ Khu Tây Bắc: đất feralit trên các đất khác và đá.

+ Khu Hòa Bình – Thanh Hóa: đất feralit trên đá badan, đất phù sa, đất feralit trên các đá khác và đá.

- Các kiểu rừng chủ yếu:

+ Khu Hoàng Liên Sơn: rừng ôn đới và rừng cận nhiệt đới.

+ Khu Tây Bắc: rừng cận nhiêt đới và rừng nhiệt đới.

+ Khu Hòa Bình – Thanh Hóa: rừng nhiệt đới và rừng cận nhiệt đới.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Địa lí 8, Đọc lát cắt các thể tổng hợp lãnh thổ theo tuyến (điền tiếp vào chỗ chấm). Đọc lát cắt từ trên xuống và xác lập mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên để nhận xét và khái quát hóa đặc điểm tự nhiên (một khu, một miền) theo các mục dưới đây:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close