Bài 3 trang 29 SGK Lịch sử 4

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Quảng cáo

ĐỀ BÀI: Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

GỢI Ý

Cuộc kháng chiến thắng lợi. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Quảng cáo

Gửi bài