Bài 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 8 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp E.

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 8 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp E.

b) Viết tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.

Lời giải chi tiết

a)

Cách 1: \(E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}\)

Cách 2: \(E = \{ x \in {\mathbb {N|x < 8\} }}\)

 

b)

Cách 1: \(F = \left\{{11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}\right\}\)

Cách 2: \(F = {\rm{\{ }}x \in\mathbb N|11 \le x < 20\} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close