Bài 3 trang 213 SGK Vật lí 10

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

 $$f \approx {p \over {{p_{bh}}}}.100\% $$

Trong đó:

p: áp suất riêng phần của hơi nước

Pbh: áp suất hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close