Giải bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = \sin x\), hãy vẽ đồ thị của hàm số \(y = |\sin x|\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp vẽ đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\)

Bước 1: Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\).

Bước 2: Lấy đối xứng phần đồ thị phía dưới trục hoành của hàm số \(y = f\left( x \right)\) qua trục Ox.

Bước 3: Xóa đi phần đồ thị phía dưới trục hoành của hàm số \(y = f\left( x \right)\).

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\left| {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}} \right| = \left\{ \matrix{
{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}},{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} \ge {\rm{0}} \hfill \cr {\rm{ - sinx}},{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} \le 0 \hfill \cr} \right.\)

Bước 1: Vẽ đồ thị hàm số \(y=\sin x\).

Bước 2: Lấy đối xứng phần đồ thị phía dưới trục hoành của hàm số \(y =\sin x\) qua trục Ox.

Bước 3: Xóa đi phần đồ thị phía dưới trục hoành của hàm số \(y = \sin x\).

Khi đó ta được đồ thị hàm số \(y = |\sin x|\) như sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close