Bài 3 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp X các chữ cái trong từ “QUANG TRUNG” và điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp X các chữ cái trong từ “QUANG TRUNG” và điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

\(G…X\)              \(R…X\)

\(M…X\)              \(A…X\) 

Lời giải chi tiết

\(X = \{Q, U, A, N, G, T, R\}\)

\(\eqalign{  & G \in X  \cr  & R \in X  \cr  & M \notin X  \cr  & A \in X \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close