Bài 3 trang 159 SGK Vật lí 10

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó

\(p \sim {1 \over V} \Rightarrow pV\) = hằng số

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close