Bài 7 trang 159 SGK Vật lí 10

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật

Quảng cáo

Đề bài

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p1V1 = p2V2.                                 B. \(\frac{p_{1}}{V_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{V_{2}}\).

C. \(\frac{p_{1}}{p_{2}}\) = \(\frac{V_{1}}{V_{2}}\).                                       D. p ∽ V.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Bô-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

 

\(p \sim {1 \over V} \Rightarrow \) PV = hằng số.

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Hệ thức phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: p1V1 = p2V2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close