Bài 8 trang 159 SGK Vật lí 10

Một xilanh chứa

Quảng cáo

Đề bài

Một xilanh chứa 150 cmkhí ở áp suất 2.105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 

\(p \sim \displaystyle{1 \over V} \Rightarrow \) PV = hằng số.

Lời giải chi tiết

Trạng thái 1: V1 = 150 cm3; p1 = 2.105 pa.

Trạng thái 2: V2 = 100 cm3; p2 = ?

Nhiệt độ không đổi. Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ta có: 

\({p_1}{V_1} = \displaystyle{p_2}{V_2} \Rightarrow {p_2} = {{{p_1}{V_1}} \over {{V_2}}} = {{{{2.10}^5}.150} \over {100}} = {3.10^5}\left( {Pa} \right)\)   

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close