Bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ axetilen

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trinh hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau :

a) 1,2-đicloetan                             

b) 1,1-đicloetan

c) 1,2-đibrometen                         

d) buta-1,3-đien

e) 1,1,2-tribrometan

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Loigaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close