Bài 3 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

LG a

\( \frac{\pi}{18}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi từ radian sang độ: \(a\;\left( {rad} \right) = \frac{{a{{.180}^0}}}{\pi }.\)

Giải chi tiết:

\(\frac{\pi }{{18}}\left( {rad} \right) = \frac{\pi }{{18}}.\frac{{{{180}^0}}}{\pi } = {10^0}\)

LG b

\( \frac{3\pi}{16}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi từ radian sang độ: \(a\;\left( {rad} \right) = \frac{{a{{.180}^0}}}{\pi }.\)

Giải chi tiết:

\(\frac{{3\pi }}{{16}}\;\left( {rad} \right) = \frac{{3\pi }}{{16}}.\frac{{{{180}^0}}}{\pi } = 33,{75^0}\\ = {33^0}45'\)

LG c

\(-2\);

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi từ radian sang độ: \(a\;\left( {rad} \right) = \frac{{a{{.180}^0}}}{\pi }.\)

Giải chi tiết:

\(- 2\;\left( {rad} \right) = - 2.\frac{{{{180}^0}}}{\pi }\\ \approx - {114^0}35'30''\)

LG d

\( \frac{3}{4}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức đổi từ radian sang độ: \(a\;\left( {rad} \right) = \frac{{a{{.180}^0}}}{\pi }.\)

Giải chi tiết:

\(\frac{3}{4}\;\left( {rad} \right) = \frac{3}{4}.\frac{{{{180}^0}}}{\pi } \approx {42^0}58'18''\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Cung và góc lượng giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải