Bài 7 trang 140 SGK Đại số 10

Trên đường tròn lượng giác cho điểm M

Quảng cáo

Đề bài

Trên đường tròn lượng giác cho điểm \(M\) xác định bởi  \(sđ\overparen{AM} = α \,  (0 < α < {\pi  \over 2}).\)

Gọi \(M_1, M_2, M_3\) lần lượt là điểm đối xứng của \(M\) qua trục \(Ox, Oy\) và gốc toạ độ. Tìm số đo các cung \(\overparen{AM_1}, \,  \overparen{AM_2} , \, \overparen{AM_3}.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

                         

Theo đề bài và hình vẽ ta có:

\(sđ\overparen{AM_1} = – α + k2π\), \(k\in\mathbb Z\) (vì \(\overparen{AM_1}=\overparen{AM}\))

\(sđ\overparen{AM_2} = π – α + l2π\), \(l\in\mathbb Z\) (vì \(\overparen{AM_2}=\pi -\alpha \))

\(sđ\overparen{AM_3} = \pi + α + m2π\), \(m\in\mathbb Z\) (vì \(\overparen{AM_3}=\pi +\alpha \))

Loigiaihay.com  

>> Xem thêm

Quảng cáo
close