Bài 4 trang 140 SGK Đại số 10

Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một đường tròn có bán kính \(20 cm\). Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

LG a

\( \dfrac{\pi }{15}\);

Phương pháp giải:

Công thức độ dài cung tròn góc \(\alpha \, (rad)\) là \( l=R \alpha \) với \(R\) là bán kính của đường tròn.

Lời giải chi tiết:

\(l = R \alpha = 20.\dfrac{\pi }{{15}} \approx 4,19\;cm.\)

LG b

\(1,5\);

Lời giải chi tiết:

\(l =R \alpha= 20.1,5 = 30\;cm.\)

LG c

\(37^0\)

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị độ sang radian theo công thức \({a^0} = \frac{{a\pi }}{{180}}\left( {rad} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
{37^0} = \dfrac{{37\pi }}{{180}}\left( {rad} \right)\\
\Rightarrow l = 20.\dfrac{{37\pi }}{{180}} \approx 12,92cm
\end{array}\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close