Bài 3 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Lời giải chi tiết

Công thức cấu tạo thu gọn của a) là \(C{H_3} - O - C{H_2}Cl.\)

Công thức cấu tạo thu gọn của c) là: \(ClC{H_2} - O - C{H_3}\)

=> a) và c) biểu diễn cùng một chất.

Công thức cấu tạo thu gọn của b) là \(C{H_3} - C{H_2} - OH.\)

Công thức cấu tạo của e) là \(C{H_3} - C{H_2} - OH.\)

=> b) và c) biểu diễn cùng một chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải