Bài 3 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Quảng cáo

Đề bài

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Lời giải chi tiết

Công thức cấu tạo thu gọn của a) là \(C{H_3} - O - C{H_2}Cl.\)

Công thức cấu tạo thu gọn của c) là: \(ClC{H_2} - O - C{H_3}\)

=> a) và c) biểu diễn cùng một chất.

Công thức cấu tạo thu gọn của b) là \(C{H_3} - C{H_2} - OH.\)

Công thức cấu tạo của e) là \(C{H_3} - C{H_2} - OH.\)

=> b) và c) biểu diễn cùng một chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close