Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

Quảng cáo

Đề bài

Viết các công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

\(C{H_4},C{H_3}OH,{C_2}{H_6},{C_4}{H_8},{C_4}{H_{10}}.\)

Lời giải chi tiết

Công thức cấu tạo của CH4 là: 

Công thức cấu tạo của CH3OH là: 

Công thức cấu tạo của C2H6 là:

 

Công thức cấu tạo của C4H8 là:

 

Công thức cấu tạo của C4H10 là:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close