Bài 1 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra lỗi sai trong các công thức cấu tạo sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra lỗi sai trong các công thức cấu tạo sau :

Lời giải chi tiết

a)

 sai vì cacbon hóa trị V

Công thức cấu tạo đúng: 

b)

 sai vì oxi hóa trị I.

Sai vì cacbon hóa trị III.

Công thức cấu tạo đúng:

c) 

Công thức cấu tạo đúng: 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài